Gegevensbescherming

Wij, Easytrip, zijn verblijdt over uw bezoek aan onze internetsite en uw belangstelling voor ons agentschap. De bescherming van uw persoonlijke gegevens ligt ons na aan het hart. Daarom worden bij ons persoonsgebonden gegevens uitsluitend in een technisch noodzakelijke omvang verzameld. Wij willen dat u zich bij het bezoek aan onze internetsite veilig voelt.

Hierna zullen wij u, overeenkomstig onze plicht, toelichten welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze internetsite vastleggen en hoe deze gebruikt wordt.

1. Persoonsgebonden gegevens.

Persoonsgebonden gegevens zijn aparte gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen.

2. Bepaling en verwerking van persoonsgebonden gegevens.

Easytrip verzamelt en slaat automatisch in uw servers log files informatie op, die uw browser aan ons overbrengt. Dit zijn:
Verbindingsgegevens van de aanvragende computer.
Internetsites die u bij ons hebt bezocht.
Datum en duur van het bezoek.
Overgedragen hoeveelheid gegevens.
Herkenningsgegevens van het gebruikte type browser- en gebruikssysteem.
Internetsites van waaruit u ons bezoekt.
Deze gegevens zijn voor Easytrip niet bij bepaalde personen in te delen. Een koppeling van deze gegevens aan andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd, de gegevens worden bovendien na een statistische evaluatie gewist.

Verdergaande persoonsgebonden informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail-adres, wordt niet geregistreerd, tenzij de informatie door u vrijwillig wordt gegeven, bijv. in het kader van een registratie, een enquete, ter afsluiting van een contract of een verzoek tot informatie.

3. Gebruik en doorgifte van persoonsgebonden gegevens.

Uw persoonsgebonden gegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins overgebracht, als dit voor de afwikkeling van het contract noodzakelijk is en als de opslag ervan om wettelijke redenen noodzakelijk is.

Als u Easytrip persoonlijke gegevens ter beschikking stelt, worden deze gegevens uitsluitend voor het aangegeven doel gebruikt waarmee u voor de invoer van de gegevens hebt ingestemd. Wij zullen uw persoonlijke gegevens slechts zolang behouden als dit voor het voorziene doel noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is.

4. Gebruik van cookies.

De internetsites gebruiken op verscheidene plaatsen zogeheten cookies. Zij dienen ertoe ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gedeponeerd en die uw browser opslaat. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde „session cookies“. Zij worden na beeindiging van uw bezoek automatisch gewist. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen.

5. Gegevensveiligheid en gegevensbescherming.

Uw persoonsgebonden gegevens worden door het benutten van alle technische en organisatorische mogelijkheden zo opgeslagen dat ze voor derden niet toegankelijk zijn. Bij de communicatie per e-mail kan volledige veiligheid van gegevens door ons niet gegarandeerd worden, zodat wij u bij vertrouwelijke inlichtingen verzending per post adviseren.

6. Nieuwsbrief.

Als u de op de internetsite aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een valide e-mail-adres en informatie nodig die ons de controle toestaat dat u de eigenaar van het vermelde e-mail-adres bent. Resp. als de eigenaar ervan met de ontvangst van de nieuwsbrief akkoord gaat. Verdere gegevens worden niet verzameld, uw toestemmingsverklaring voor de opslag van de gegevens, het e-mail-adres en het gebruik van voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u ten allen tijde herroepen.

7. Informatierecht.

U hebt het recht om naar uw persoonlijke gegevens te vragen, deze eventueel te laten corrigeren resp. het wissen van de gegevens te verlangen. Uw gegevens worden dan gewist, indien wettelijke regelingen dit niet in de weg staan. U kunt de aan Easytrip verstrekte toestemming om van uw gegevens gebruik te maken, te allen tijde herroepen.